لیگ مهمان

   این گروه، گروهی از طراحان سودوکو و سودوکوبازان همفکر از سراسر جهان است. هر روز یکی از ما به صورت دستی سودوکویی طراحی می کند که بقیه آنرا حل می کنند. زمان و رتبه بندی ها صرفا بر اساس اعتماد است. بنابراین جدای از توانایی حل سودوکو، صداقت و درستی از الزامات اساسی برای عضویت در این گروه است.

پنجره بازی v68.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v68.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

طراح جدول امروز:

وب سایت/وبلاگ طراح:

Today's puzzle: Game canceled

rules

سودوکو های ورینتی که پیشتر منتشر شده را میتوانید از منو زیر انتخاب کرده و بازی کنید

تاریخ را انتخاب کنید: